• 3 سال پیش

  • 12

  • 26:14

نه- فیس بوک ذهن شما را می خواند!

بیومکاترونیک
0
0
0

نه- فیس بوک ذهن شما را می خواند!

بیومکاترونیک
  • 26:14

  • 12

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس رضا کاظمی
مهندس رضا کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads