• 3 سال پیش

  • 14

  • 19:11

پنج- چگونه با وجود بیماری پارکینسون راحت تر زندگی کنیم؟

بیومکاترونیک
0
0
0

پنج- چگونه با وجود بیماری پارکینسون راحت تر زندگی کنیم؟

بیومکاترونیک
  • 19:11

  • 14

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس سپیده رمضانی
مهندس سپیده رمضانی
مهندس سپیده رمضانی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads