• 3 سال پیش

  • 12

  • 30:34

چهار- شرکت ها در آینده ای نزدیک احساسات شما را کنترل خواهند کرد!

بیومکاترونیک
0
توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس یاشار ابوالفتحی
مهندس یاشار ابوالفتحی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads