• 3 سال پیش

  • 20

  • 22:30

شش- از ریه چه میدانید؟

بیومکاترونیک
1
1
0

شش- از ریه چه میدانید؟

بیومکاترونیک
  • 22:30

  • 20

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس مژده پویانی
مهندس مژده پویانی
مهندس مژده پویانی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads