• 3 سال پیش

  • 11

  • 24:41

هفت- هر آن چه باید در مورد سرطان خون بدانید.

بیومکاترونیک
0
0
0

هفت- هر آن چه باید در مورد سرطان خون بدانید.

بیومکاترونیک
  • 24:41

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس اسلام توکلی
مهندس اسلام توکلی
مهندس اسلام توکلی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads