• 3 سال پیش

  • 9

  • 14:40

ده- پایش مداوم ضربان قلب جنین در خارج از کلینیک

بیومکاترونیک
0
0
0

ده- پایش مداوم ضربان قلب جنین در خارج از کلینیک

بیومکاترونیک
  • 14:40

  • 9

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس امید باقر

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads