• 3 سال پیش

  • 8

  • 27:40

چهارده - نسل جدید پروتزهای بینایی برای بیماران دارای مشکلات شبکیه چشم

بیومکاترونیک
0
0
0

چهارده - نسل جدید پروتزهای بینایی برای بیماران دارای مشکلات شبکیه چشم

بیومکاترونیک
  • 27:40

  • 8

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس پریسا حسنی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads