• 3 سال پیش

  • 21

  • 25:37

شانزده - تحول علوم اعصاب با الکترودهای تزریقی

بیومکاترونیک
0
0
0

شانزده - تحول علوم اعصاب با الکترودهای تزریقی

بیومکاترونیک
  • 25:37

  • 21

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس علی‌اصغر صادق دستجردی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads