• 3 سال پیش

  • 11

  • 20:00

پانزده - چالش های کلیدی نسل بعدی پوشیدنی ها

بیومکاترونیک
0
0
0

پانزده - چالش های کلیدی نسل بعدی پوشیدنی ها

بیومکاترونیک
  • 20:00

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس محمدامین رضایی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads