• 2 سال پیش

  • 20

  • 20:23

بیست و پنج - سنسور های پوشیدنی برای تشخیص آپنه

بیومکاترونیک
0
0
0

بیست و پنج - سنسور های پوشیدنی برای تشخیص آپنه

بیومکاترونیک
  • 20:23

  • 20

  • 2 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس مینا معظمی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads