• 3 سال پیش

  • 18

  • 25:37

بیست - تشنج را پیش بینی کنید

بیومکاترونیک
0
0
0

بیست - تشنج را پیش بینی کنید

بیومکاترونیک
  • 25:37

  • 18

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس پریسا ارجمند

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads