• 3 سال پیش

  • 19

  • 41:36

نوزده - با نورالینک تا بارگذاری اطلاعات به روی مغز شما چیزی نمانده

بیومکاترونیک
0
0
0

نوزده - با نورالینک تا بارگذاری اطلاعات به روی مغز شما چیزی نمانده

بیومکاترونیک
  • 41:36

  • 19

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس بابک صدیقی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads