• 2 سال پیش

  • 42

  • 26:35

بیست و سه - دستکش هوشمند

بیومکاترونیک
0
0
0

بیست و سه - دستکش هوشمند

بیومکاترونیک
  • 26:35

  • 42

  • 2 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس پانیذ صدیقی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads