• 3 سال پیش

  • 57

  • 22:30

بیست و نه- مورد عجیب خانم DF

بیومکاترونیک
0
0
0

بیست و نه- مورد عجیب خانم DF

بیومکاترونیک
  • 22:30

  • 57

  • 3 سال پیش

توضیحات
مشکلات بینایی برای ما همیشه با عینک های مختلف و عصای سفید گره خورده است، اما خانم DF با موردی مواجه شد که اطلاعات جدیدی را از مغز انسان برای ما نمایان نمود. این که بینایی ما چه قابلیت‌هایی را در خود نهفته کرده است شما را شگفت زده خواهد کرد.

با صدای
مهندس علی فامیلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads