• 3 سال پیش

  • 31

  • 30:03

بیست و هشت- کنترل گفتار

بیومکاترونیک
0
توضیحات
منابع: Neuroscientist. 2011 April ; 17(2): 197–208. doi:10.1177/1073858410386727 https://youtube.com/zj0yud4wv7

با صدای
دکتر سمیرا سلاجقه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads