• 3 سال پیش

  • 56

  • 20:00

سی و هفت- چارلز شرینگتون و شاگردش گراهام برون

بیومکاترونیک
0
0
0

سی و هفت- چارلز شرینگتون و شاگردش گراهام برون

بیومکاترونیک
  • 20:00

  • 56

  • 3 سال پیش

توضیحات
این پادکست در مورد بیوگرافی دو دانشمند علوم و حرکته و ما اومدیم اینجا مفاهیمی که بیان کردند رو به اختصار شرح دادیم

با صدای
مهندس بنیامین پورحسینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads