• 3 سال پیش

  • 14

  • 14:22

چهل و دو- اسرار مردمک

بیومکاترونیک
0
0
0

چهل و دو- اسرار مردمک

بیومکاترونیک
  • 14:22

  • 14

  • 3 سال پیش

توضیحات
مردمک دریچهای در وسط عنبیه چشم است که ماهیچههای عنبیه با تحریک اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک دریچهی مردک را تنگ یا گشاد میکنند. اما نکاتی که باعث اسرارآمیز بودن مردمک میشود رابطه مسقیم و قوی آن با احساسات آدمی است و نقش جالب عصب ماهیچه عنبیه که مسیری غیرعادی را طی میکند.

با صدای
مهندس مسعود حشمتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads