• 1 سال پیش

  • 5

  • 16:27
پنجاه و دو- نمایشگرهای تا شدنی

پنجاه و دو- نمایشگرهای تا شدنی

بیومکاترونیک
0
پنجاه و دو- نمایشگرهای تا شدنی
0
0

پنجاه و دو- نمایشگرهای تا شدنی

بیومکاترونیک
  • 16:27

  • 5

  • 1 سال پیش

توضیحات
موضوع این پادکست نمایشگرهای تاشدنی است. در این پادکست در ابتدا این نوع نمایشگرها به صورت مخصر معرفی شده اند. سپس در مورد تفاوت های آن ها با نمایشگرهای معمولی و روش های ساختشان بحث شده است. در انتها نیز به نمایشگرهای پوشیدنی و پتانسیل آن ها اشاره کرده ام.

shenoto-ads
shenoto-ads