• 1 سال پیش

  • 9

  • 32:41
پنجاه و شش- آموزش رانندگی برای خودروهای خودران

پنجاه و شش- آموزش رانندگی برای خودروهای خودران

بیومکاترونیک
0
پنجاه و شش- آموزش رانندگی برای خودروهای خودران
0
0

پنجاه و شش- آموزش رانندگی برای خودروهای خودران

بیومکاترونیک
  • 32:41

  • 9

  • 1 سال پیش

توضیحات
یکی از چالش هایی پیش روی خودرو های خودران وجود داره مربوط میشه به درک و تشخیص زبان بدن و حرکات اشاره انسان ها. کمپانی کروز روش خلاقانه ای رو برای حل این چالش در نظر گرفته....

shenoto-ads
shenoto-ads