• 1 سال پیش

  • 15

  • 21:00
پنجاه و پنج- عینک واقعیت افزوده اپل

پنجاه و پنج- عینک واقعیت افزوده اپل

بیومکاترونیک
0
پنجاه و پنج- عینک واقعیت افزوده اپل
0
0

پنجاه و پنج- عینک واقعیت افزوده اپل

بیومکاترونیک
  • 21:00

  • 15

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به بیان مفهوم واقعیت افزوده و بررسی عینک های هوشمند اپل و امکانات آن پرداخته شده است.

با صدای
مهندس ندا کیوانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads