• 1 سال پیش

  • 10

  • 21:37
پنجاه و چهار - ضدويروس هاي اتومات

پنجاه و چهار - ضدويروس هاي اتومات

بیومکاترونیک
1
پنجاه و چهار - ضدويروس هاي اتومات
1
0

پنجاه و چهار - ضدويروس هاي اتومات

بیومکاترونیک
  • 21:37

  • 10

  • 1 سال پیش

توضیحات
ضد ویروس های هوشمند که به کمک الگوریتم های هوش مصنوعی و پلتفرم های هوشمند روند ساخت یک ضد ویروس را سرعت می بخشند که همچنین ویژگی ای میتواند در مواقع بحرانی هماننده همه گیری کرونا کمک کننده باشد.

با صدای
مهندس رضا گنابادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads