• 2 سال پیش

  • 56.9K

  • 53:57

بازی و مغز کودکان

جهان شگفت انگیز مغز
11
11
2

بازی و مغز کودکان

جهان شگفت انگیز مغز
  • 53:57

  • 56.9K

  • 2 سال پیش

توضیحات
بازی قسمت عمده زندگی کودکان را تشکیل میدهد. اما نکته مهم تاثیری است که بازی بر مغز و زندگی آینده آنها دارد. سیاوش صفاریان پور در گفتگو با فاطمه موسوی بصیرت به موضوع تاثیر و اهمیت بازی بر مغز کودکان می پردازد. Info@dallii.ir

با صدای
سیاوش صفاریان پور
فاطمه موسوی بصیرت
سیاوش صفاریان پور
فاطمه موسوی بصیرت

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads