• 2 سال پیش

  • 34.7K

  • 38:55

مغز، انتخاب، قضاوت

جهان شگفت انگیز مغز
27
27
0

مغز، انتخاب، قضاوت

جهان شگفت انگیز مغز
  • 38:55

  • 34.7K

  • 2 سال پیش

توضیحات
انتخاب همواره بخش مهمی از زندگی روزمره ما را تشکیل میدهد. اما مغز چگونه دست به انتخاب میزند؟ قضاوت در کدام قسمت مغز شکل میگیرد؟ سیاوش صفاریان پور در گفتگویی جذاب با دکتر رضا پناهی به این موضوع می پردازد.

با صدای
سیاوش صفاریان پور
دکتر رضا پناهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads