• 3 سال پیش

  • 21

  • 14:47

درمان یکپارچه در انکولوژی و لزوم مراقبتهای حمایتی

آینده پزشکی
0
0
0

درمان یکپارچه در انکولوژی و لزوم مراقبتهای حمایتی

آینده پزشکی
  • 14:47

  • 21

  • 3 سال پیش

توضیحات
اگر در مواجهه با بیمار سرطانی مسائل اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی او را نادیده انگاریم و صرفا بر مبنای گایدلاین به درمان بپردازیم موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد

با صدای
مصطفی حاجی ملاحسینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads