• 4 سال پیش

  • 171

  • 10:32

پاندمی و فن آوری

آینده پزشکی
0
0
0

پاندمی و فن آوری

آینده پزشکی
  • 10:32

  • 171

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود از نقش فناوریهای غیر پزشکی از جمله هوش مصنوعی˓ فناوری اطلاعات˓رباتیک در کنترل اپیدمیهای عفونی گفتیم و همچنین ازاهمیت واکسن و محافظت اجتماعی . اشاره ایی هم داشتیم به توصیه های بیل گیتس در مورد نقش جامعه بین المللی دربرنامه ریزی برای کنترل پاندمی ها . لینک موضوعاتی که در این اپیزود مورد استفاده قرار گرفت: *نقش هوش مصنوعی در تشخیص پراکندگی عفونت https://bluedot.global/ *نقشه تعاملی برای مونیتورینگ و ردیابی موارد بیماری https://gisanddata.maps.arcgis.com/ *تکنولوژی جدیدی تشخیص عفونت برمینای Lab-on-chip https://vereduslabs.com/ *نقش تعیین توالی ژنوم در توسعه واکسن https://www.businessinsider.com *رباتهای نجات در پزشکی https://edition.cnn.com/ *مقاله بیل گیتس در New England Journal https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2003762 اگر مواردی از فناوریهای نوین در کنترل اپیدمی ها سراغ دارید از طریق ایمیل futuremedicinepodcast@gmail.com با ما به اشتراک بگذارید

shenoto-ads
shenoto-ads