• 4 سال پیش

  • 56

  • 20:38

ابرروندهای پزشکی در عصر یکپارچگی علوم

آینده پزشکی
1
1
0

ابرروندهای پزشکی در عصر یکپارچگی علوم

آینده پزشکی
  • 20:38

  • 56

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود از ابرروندهای پزشکی بر اساس کتاب ابرروندها تالیف دکتر نبی پور گفتیم و اشاره ایی هم به لزوم بازنگری در کوریکولوم آموزش پزشکی بر اساس کتاب راهنمای آینده پزشکی نالیف برتالان مسکو و ترجمه فرزاد مراد حاصلی داشتیم.

با صدای
مصطفی حاجی ملا حسینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads