• 3 سال پیش

  • 33

  • 11:28

دانشگاه و دیده بانی کرونا

آینده پزشکی
0
0
0

دانشگاه و دیده بانی کرونا

آینده پزشکی
  • 11:28

  • 33

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانشگاه در بحرانهایی چون کرونا باید در مقام دیده بان ظهور خطر را پیش از آنکه به جامعه برسد رصد کند و آموزش های لازم را به عامه مردم- تصمیم گیران و مسئولان ارائه دهد . ما در این اپیزودخطرات پیش روی دانشگاه را رصد کردیم.

shenoto-ads
shenoto-ads