• 4 سال پیش

  • 41

  • 27:22

کاربرد هوش مصنوعی در کنترل اپیدمی کووید-19

آینده پزشکی
1
1
0

کاربرد هوش مصنوعی در کنترل اپیدمی کووید-19

آینده پزشکی
  • 27:22

  • 41

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود از تجربه کشورهای مختلف در استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل اپیدمی گفته ایم. آیا تا زمانی که در ارزیابی و ارتقاء اساتید دانشگاه از مقالات غیر مرتبط به رشته تخصصی به عنوان یک نکته منفی یاد می شود! فرهنگ مطالعات میان رشته ایی و بین رشته ایی شکل خواهد گرفت؟

با صدای
مجید تبیانیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads