• 3 سال پیش

  • 1.4K

  • 42:08

مدیریت صلاحیت ها

سیف کست | safecast
0
0
1

مدیریت صلاحیت ها

سیف کست | safecast
  • 42:08

  • 1.4K

  • 3 سال پیش

توضیحات
صلاحیت ها توی حوزه های مختلف از موضوعاتی هست که تقریبا توی هر استانداردی بهش پرداخته شده. صلاحیت های ایمنی هم یه دسته ی مهم از مجموعه صلاحیت های مهم هستن که باید توی هر شغل و برای هر وظیفه ای مد نظر باشن . توی این پادکست شما رو با صلاحیت ها، نحوه ی تدوین و نحوه ی ارزیابی شون توی محیط کار آشنا میکنیم.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads