• 3 سال پیش

  • 3.8K

  • 25:12

مدیریت ریسک- قسمت اول- مفاهیم

سیف کست | safecast
3
3
2

مدیریت ریسک- قسمت اول- مفاهیم

سیف کست | safecast
  • 25:12

  • 3.8K

  • 3 سال پیش

توضیحات
بدون شک مهمترین و حیاتی ترین بخش سیستم مدیریت HSE، مدیریت ریسک هست. این اپیزود مقدمه ای برای یک سری اپیزودهای طولانی و کاربردی در حوزه مدیریت ریسک می باشد. در این اپیزود مفهوم ریسک را برایتان بهه همراه مثال های کاربردی توضیح خواهیم داد.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads