• 3 سال پیش

  • 2.3K

  • 49:32

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

سیف کست | safecast
0
0
2

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

سیف کست | safecast
  • 49:32

  • 2.3K

  • 3 سال پیش

توضیحات
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یکی از الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشته که برگزاری ش توی کارگاه های بالای ۲۵ نفر الزامیه. توی این اپیزود گفتگویی داریم با اقای مهندس میرزایی، بازرس وزارت کار کشور و در خصوص این کمیته و چالش هاش با هم گپ خواهیم زد.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads