• 3 سال پیش

  • 2.6K

  • 51:46

برنامه ریزی استراتژیک در HSE

سیف کست | safecast
1
1
0

برنامه ریزی استراتژیک در HSE

سیف کست | safecast
  • 51:46

  • 2.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
برنامه ریزی استراتژیک در حوزه HSE انجام نخواهد شد مگر اینکه تحلیل استراتژیک مناسبی روی سازمان و بافتش انجام بشه و بر اساس اونا اهداف استراتژیک تنظیم بشه. توی این قسمت رضا عرب عامری و امیر روستایی در خصوص نحوه تعیین تحلیل محیط و تدوین اهداف و برنامه های عملیاتی در حوزه HSE باهم گفتگو میکنن.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads