• 7 سال پیش

  • 245

  • 07:12

فوتبال سوغات انگلیسی‌ها و مبلغین مسیحی

تاریخ ایرانی
19
19
0

فوتبال سوغات انگلیسی‌ها و مبلغین مسیحی

تاریخ ایرانی
  • 07:12

  • 245

  • 7 سال پیش

توضیحات
این پادکست برگرفته از مقاله ای است که در آن هوشنگ شهابی، استاد روابط بین‌الملل و تاریخ دانشگاه بوستون آمریکا، به تاریخ سیاسی فوتبال در ایران پرداخته و اثرات متقابل محبوب شدن این ورزش و تغییرات اجتماعی، جهت‌گیری‌های دولتی و سیاست را تحلیل کرده است که در این روزها که روح فوتبال در جان همه حلول کرده، گوش دادن به این پادکست لذتی مظاعف به همراه خواهد داشت.

shenoto-ads
shenoto-ads