• 7 سال پیش

  • 306

  • 11:06

نقش پنج فرمانده سپاه در پیروزی های نظامی جنگ

تاریخ ایرانی
6
توضیحات
فرض بر این است که نبردهای نظامی و نتایج آن، حاصل رویارویی استراتژی‌ها، قدرت خلاقیت، شجاعت و ریسک‌پذیری فرماندهان، اراده و روحیه نیروها و مهم‌تر از همه، فراهم‌سازی امکانات و تجهیزات لازم، با برخورداری از پشتیبانی ملی است. توضیح یاد شده ناظر بر این معنا است که؛ ابعاد و دامنه موضوعات و مسایلی که باید برای تبیین وقایع و نتایج جنگ مورد بررسی قرار گیرد، بسیار گسترده و عمیق است.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads