• 7 سال پیش

  • 301

  • 21:45

چه می شد اگر ایران از یونان شکست نمی خورد؟

تاریخ ایرانی
12
12
0

چه می شد اگر ایران از یونان شکست نمی خورد؟

تاریخ ایرانی
  • 21:45

  • 301

  • 7 سال پیش

توضیحات
چه می‌شد اگر خشایارشا جنگ را به یونانیان نمی‌باخت؟ چه می‌شد اگر ژاپنی‌ها به پرل هاربر حمله نمی‌کردند؟ یا اگر کندی ترور نمی‌شد؟ گروهی از مورخان معتقدند تاریخ را نقاط عطف می‌سازند و تلاش برای پاسخ به سوال «چه می‌شد اگر این نقاط عطف طور دیگری پیش می‌رفتند؟» به فهم عمیق‌تر رویدادهای تاریخی کمک می‌کند. در این پادکست تاریخی از زوایای مختلف به بررسی عدم شکست ایران از یونان میپردازیم . با ما همراه باشید..

با صدای
مسعود یزدی
شاپرک زاویه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads