• 8 سال پیش

  • 225

  • 20:28

بسترهای اقتصادی انقلاب ایران

تاریخ ایرانی
3
3
3

بسترهای اقتصادی انقلاب ایران

تاریخ ایرانی
  • 20:28

  • 225

  • 8 سال پیش

توضیحات
با بخش دهم و آخرین بخش از مجموعه ده قسمتی پادکستهای انقلاب 1979 در خدمت شما هستیم. در این دهه روز که یادآور یک خیزش اجتماعی بزرگ در ایران، خاورمیانه و دنیا هستند. سعی کردیم به دیدگاه روزنامه نگاران و محققین غربی و یا متفکرینی بپردازیم که اصالتا شرقی هستند اما در تعامل و گاه در تقابل با دیدگاههای غربی پدیده جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده اند. آنچه خواهید شنید تفسیر انقلاب اسلامی از دیدگاه ساتیا گابریل استاد اقتصاد کالج مونت هولیوک در ماساچوست آمریکا است و از سایت تاریخ ایرانی برای شما انتخاب و تهیه شده است. من و همکارم آقای محمدی پور نظریات این اقتصاددان را با شما در میان خواهیم گذاشت و پیش از آن یادآور می شویم که این نظریات برداشتهای شخصی افراد هستند و دیدگاههای شنوتو را منعکس نمی کنند. ساتیا گابریل معتقد است که بحرانهای خفته موجود در اقتصاد ایران در زمان محمدرضا پهلوی منجر به بروز انقلاب اسلامی شد. او این بحرانها را به چهار دسته تقسیم می کند: اصلاحات ارضی و بحران سنت گرایی بحران دیرین در بازارهای شهری بحران سنت گرایی روحانیت و اسلام شیعی و تعارض در درون ایران سرمایه داری

با صدای
شاپرک زاویه
میلاد محمدی پور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads