• 4 سال پیش

  • 170

  • 55:13

کاریزما | آماطوری با حسین خطیبی

امیرحسین نعماوی‌زاده
1
1
0

کاریزما | آماطوری با حسین خطیبی

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 55:13

  • 170

  • 4 سال پیش

توضیحات
کاریزما! نوزدهمین برنامه آماطوری با حسین خطیبی(دکترای علوم ارتباطات اجتماعی) تعریف کاریزما چیست؟ ویژگی‌های افراد کاریزماتیک چیست؟ کاریزماتیک بودن ذاتی یا اکتسابی؟ تاثیر هدف و چشم‌انداز در میزان کاریزماتیک بودن چه عواملی موجب کاهش کاریزما خواهد شد؟ چطور در محیط کار کاریزماتیک باشیم؟

با صدای
حسین خطیبی
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads