• 4 سال پیش

  • 80

  • 59:39

ژن کارآفرینی | آماطوری با وحید خسروی

امیرحسین نعماوی‌زاده
0
0
0

ژن کارآفرینی | آماطوری با وحید خسروی

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 59:39

  • 80

  • 4 سال پیش

توضیحات
وحید خسروی مدیرعامل ایده پردازان از چالش‌های کارآفرینی، شروع تا درآمد، تیم‌سازی، استخدام و زندگی کارآفرینی می‌گوید. پیشنهاد می‌کنیم این قسمت را از دست ندهید.

با صدای
وحید خسروی
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads