• 4 سال پیش

  • 196

  • 45:46

دیجیتال مارکتینگ | آماطوری با ژان بقوسیان

امیرحسین نعماوی‌زاده
1
1
0

دیجیتال مارکتینگ | آماطوری با ژان بقوسیان

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 45:46

  • 196

  • 4 سال پیش

توضیحات
مسیر بازاریابی اینترنتی‌ ویژگی‌های محتوای جذاب و کاربردی استراتژی‌هایی که به فروش بیشتر کمک می‌کند

با صدای
ژان بقوسیان
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads