• 4 سال پیش

  • 384

  • 34:19

نقطه شروع کارآفرینی با محمود معظمی

امیرحسین نعماوی‌زاده
6
6
0

نقطه شروع کارآفرینی با محمود معظمی

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 34:19

  • 384

  • 4 سال پیش

توضیحات
محمود معظمی کارآفرین برتر ایران و کانادا مهمان اولین برنامه از مجموعه برنامه‌های آماطوری چرا شروع نمی‌کنیم؟ چگونه علاقه‌مان را پیدا کنیم؟ از میان چند علاقه کدام را انتخاب کنم؟

با صدای
امیرحسین نعماوی‌زاده
محمود معظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads