• 4 سال پیش

  • 102

  • 26:58

توجه و تمرکز | آماطوری با محمد سیدا

امیرحسین نعماوی‌زاده
1
1
0

توجه و تمرکز | آماطوری با محمد سیدا

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 26:58

  • 102

  • 4 سال پیش

توضیحات
مهارت افزایش توجه و تمرکز در زندگی و کسب‌وکار

با صدای
محمد سیدا
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads