• 4 سال پیش

  • 118

  • 55:33

نبرد کارآفرین | آماطوری با بهروز فروتن

امیرحسین نعماوی‌زاده
2
2
0

نبرد کارآفرین | آماطوری با بهروز فروتن

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 55:33

  • 118

  • 4 سال پیش

توضیحات
نبرد کارآفرینی، سومین برنامه آماطوری! گفت‌وگوی ویژه با بهروز فروتن (بنیانگذار صنایع غذایی بهروز) داستان شروع کار بهروز فروتن چالش‌های بهروز ایده بهروز عوامل موفقیت صنایع غذایی بهروز اثرگذاری شعار دوست من سلام آیا هنوز هم از بهروز استفاده می‌کنید؟ چرا؟ کارآفرینان چه باورها و ویژگی‌هایی دارند؟ در شرایط فعلی کارآفرینی معنی دارد؟

با صدای
بهروز فروتن
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads