• 4 سال پیش

  • 99

  • 59:58

فرهنگ کارآفرینی اروپا | آماطوری با پویا محمدی

امیرحسین نعماوی‌زاده
0
0
0

فرهنگ کارآفرینی اروپا | آماطوری با پویا محمدی

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 59:58

  • 99

  • 4 سال پیش

توضیحات
فرهنگ کارآفرینی اروپا، هشتمین برنامه آماطوری پویا محمدی (کارآفرین سریالی از فنلاند) مقایسه رشد کارآفرینی در ایران و اروپا ویژگی‌های فردی و کارآفرینی در ایران و ارو فرهنگ و رفتار در محیط های کاری اروپا زندگی کاری در فنلاند قوانین کار و کارآفرینی در فنلاند

با صدای
پویا محمدی
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads