• 4 سال پیش

  • 102

  • 59:06

راه‌اندازی استارتاپ | آماطوری با مانوئل‌ اوهانجانیانس

امیرحسین نعماوی‌زاده
4
4
0

راه‌اندازی استارتاپ | آماطوری با مانوئل‌ اوهانجانیانس

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 59:06

  • 102

  • 4 سال پیش

توضیحات
تعریف استارتاپ و مفاهیم استارتاپ مسیر توسعه استارتاپ از ایده تا محصول ابزار تست مامان حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) تناسب محصول با بازار چطور و چه‌زمانی تیممون رو تشکیل بدیم؟ یه تیم خوب استارتاپی شامل چه بخش‌ها و نفراتی میشه؟ تعادل بین زندگی و کار! از دیدگاه یک کارآفرین موفقیت چیست؟

با صدای
مانوئل اوهانجانیانس
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads