• 4 سال پیش

  • 40.6K

  • 36:13

عبدالحسین‌ تیمورتاش ؛ از وزارت دربار تا مرگ در زندان

تاریکخانه تاریخ
19
19
1

عبدالحسین‌ تیمورتاش ؛ از وزارت دربار تا مرگ در زندان

تاریکخانه تاریخ
  • 36:13

  • 40.6K

  • 4 سال پیش

توضیحات
در شانزدهمین قسمتِ پادکست تاریکخانه تاریخ از عبدالحسین تیمورتاش ملقب به سردار معزز الملک و سردار معظم خراسانی صحبت می کنیم. شخصی که در پایان یافتن حکومت قاجارها و آغاز حکومت پهلوی نقش مهمی داشت و با اینکه به وزارت دربار رسید اما آینده شومی در انتظارش بود.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads