• 5 سال پیش

  • 23.2K

  • 30:56

علینقی وزیری ؛ از تیغه شمشیر تا نغمه مضراب

تاریکخانه تاریخ
7
7
0

علینقی وزیری ؛ از تیغه شمشیر تا نغمه مضراب

تاریکخانه تاریخ
  • 30:56

  • 23.2K

  • 5 سال پیش

توضیحات
شکست‌های سیاسی و نظامی ایران تو عصر قاجار که از دوران فتحعلی‌شاه شروع شد باعث شد که زمزمه‌های تغییرخواهی تو ایران شکل بگیره. گفتمان تغییرخواهی که با توجه به عقب‌ماندگی‌های جامعه ایرانی به «تجددخواهی» تعبیر می‌شه، فقط معطوف به دولتمردان نمی‌شد و ردپای اون رو بین روشنفکران و هنرمندان دور از قدرت هم میشه دنبال کرد. از جمله هنرمند- روشنفکرایی که در اون زمان تو حوزه کاری خودشون شعار یا مرگ یا تجدد سر دادن، یکی کلنل علینقی وزیریه که خواهان متجدد شدن موسیقی ایرانی میشه

shenoto-ads
shenoto-ads