• 6 سال پیش

  • 0

  • 20:05

حسین فاطمی ؛ روزنامه نگاری که ایستاده مرد

تاریکخانه تاریخ
62
62
2

حسین فاطمی ؛ روزنامه نگاری که ایستاده مرد

تاریکخانه تاریخ
  • 20:05

  • 0

  • 6 سال پیش

توضیحات
در پادکست تاریکخانه تاریخ، عکس هایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح می دیم. روز اعدام حسین فاطمی، هوا به شدت سرد بود اما فاطمی با یک لا پیراهن و پیژامه‌ای پشمینه، پای به میدان تیر لشکر دو زرهی تهران گذاشت و هنگام اعدام به جای عفوخواهی و تضرع با بلند‌ترین صدایی که در توانش بود نام عزیزترین‌هایش، ایران و مصدق را فریاد زد و بعد صدای رگبار گلوله در میدان تیر پیچید.

با صدای
محمد ناظمی
عارف خواجه نژاد
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads