• 6 سال پیش

  • 0

  • 17:26

میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل؛ طلوع عصر روشنگری در ایران

تاریکخانه تاریخ
45
45
14

میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل؛ طلوع عصر روشنگری در ایران

تاریکخانه تاریخ
  • 17:26

  • 0

  • 6 سال پیش

توضیحات
در پادکست تاریکخانه تاریخ ،عکس هایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح می دیم. تو تجربه ایرانی، وجود شاه، شاهنشاه یا پادشاه که در واقع لقب حاکمان بود نه تنها مشروعیتی دینی داشت بلکه حتی بعد‌ها تو دوره حاکمان مسلمان هم مثل دوره‌های پیش از اسلام و ایران باستان تقویت شد. ایرانی ها هیچ وقت مملکتشون رو بدون شاه تصور نمی کردند. از دوران نبردهای ایران و یونان گرفته تا حمله مغول و حمله مسلمانها ، همه شاه ها فر ایزدی داشتند که می‌تونستند بر مردم حکومت کنند. تو دوره میرزاجهانگیرخان و دهخدا ها و تو آستانه تجدد بود که همه این تصورات به چالش کشیده ‌شد.

shenoto-ads
shenoto-ads