• 6 سال پیش

  • 0

  • 20:15

میرزا کوچک خان؛ آزادیخواه یا تجزیه طلب؟

تاریکخانه تاریخ
55
55
3

میرزا کوچک خان؛ آزادیخواه یا تجزیه طلب؟

تاریکخانه تاریخ
  • 20:15

  • 0

  • 6 سال پیش

توضیحات
در پادکست تاریکخانه تاریخ، عکس هایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح می دیم. روایتهای ضد و نقیض تاریخ از میرزا کوچک خان، نمیتونه شخصیت میرزا رو اون طور که بود برای آیندگانش تصویر کنه ولی شاید توجه به معنی خاص هر کلمه در توصیفی از میرزا کوچک خان که در کتاب "ایران در جنگ بزرگ" تالیف «مورخ الدوله سپهر میرزا» اومده بتونه بهمون کمک کنه که میرزا رو آن طور که بود بشناسیم. در این کتاب اومده: میرزا کوچک خان یک مرد روشنفکر مذهبی و یک میهن پرست واقعی بود.

shenoto-ads
shenoto-ads