• 5 سال پیش

  • 25.7K

  • 36:16

حسین علاء ؛ شاه سازی که از سر باز شد

تاریکخانه تاریخ
11
11
11

حسین علاء ؛ شاه سازی که از سر باز شد

تاریکخانه تاریخ
  • 36:16

  • 25.7K

  • 5 سال پیش

توضیحات
در نهمین قسمت از پادکست تاریکخانه تاریخ از حسین علاء حرف می زنیم. سیاست مدار ایرانی که توی دو دوره مهم و بحرانی تاریخ معاصر ایران، به مقام نخست وزیری رسید. تو نمایشنامه‌های تاریخیِ شکسپیر، کُنتِ وارویک شاه‌سازِ قهاریه. از طرف دیگه پولونیوس سیاستمداریه زیرک و باهوش و مطیع که خودش رو وقفِ تشریفات و قواعدِ سفت ‌و سختِ دربار کرده. تو عرصه سیاستِ ایرانِ بعد از جنگ، خبری از نبردِ بر سرِ قدرت نبود، اما حسین علاء، که خواننده مشتاق و پیگیر شکسپیر بود و سخنوری و رفتارش شبیه پولونیوس بود، تو زندگیش بیشتر از یه بار نقشِ کُنتِ وارویک رو بازی کرد.

با صدای
محمد ناظمی
الیاس گرجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads